U svim Delfi knjižarama, Laguninim klubovima čitalaca u Srbiji i regionu, kao i na sajtovima laguna.rs i delfi.rs od 15. oktobra do 1. novembra 2020. sjajni popusti i akcije nadoknadiće vam tradicionalni „sajamski ulov“.

A izbor je najveći!

Bilo da se odlučite da posetite neku od knjižara ili da knjige birate od kuće, najpre na sajtovima dobro proučite najnovija izdanja, hitove domaće i strane književnosti i knjige za decu.

Neće izostati ni druženje sa piscima i potpisivanje knjiga.

Ostavite odgovor